Әкімшілік қызметкерлерінің қазіргі таңдағы мөлшелемелері